Jdi na obsah Jdi na menu
 

Chov - Krytí + Hlášení vrhu

Vážení chovatelé a členové KTD ČR,

prosím všechny chovatele, zvláště pak majitele chovných fen a začínající chovatele, aby neváhali využít poradenství poradkyně chovu KTD ČR paní Lenky Schneiderové, týkající se výběru vhodného partnera pro Vaši fenu. Je důležité, aby se Vám pejsek líbil a třeba byl i relativně blízko Vašeho bydliště, ale důležitější je, aby chovný pes byl také vhodný pro Vaši fenu – zdraví jedinci z kvalitních odchovů (např. s dobře úhlenými končetinami, kostrou, atd.) předurčují kvalitní chov dalších jedinců v celé ČR a díky častým exportům i Evropě a po celém světe. Nezapomínejte také na včasnou inzerci a přijímaní rezervací na Vaše budoucí štěňátka – zamezíte tím nepříjemnostem v podobě malého zájmu nebo případně delší doby odchovu štěňat ve Vaší chovatelské stanici.

Děkuji. Za Výbor KTD ČR, Tomáš Douda, předseda

KRYTÍ

1. Krycí list pro fenu a krycí list pro psa

Majitel feny si vyžádá krycí list pro PSA i FENU s poplatkem 200,- Kč za oba krycí listy. Poplatek za KL musí být uhrazen na bankovním účtu KTD ČR, z.s. - 43-5724620267/0100. Po připsání částky 200,-Kč bude vystaven KL poradcem chovu KTD ČR, z.s.

krycí list pro majitele psa předá majitel feny při krytí majiteli krycího psa, od kterého si zároveň vybere Kč 100,- za vystavení krycího listu. Ihned po krytí majitel psa i feny krycí listy vyplní a podepíší. Za krytí je považováno i spojení psa a feny bez následného svázání, v tomto případě již nelze využít jiného krycího psa!!!

Nejpozději do 7 dnů po uskutečněném krytí odešle doporučeně majitel krycího psa svůj krycí list na adresu poradce chovu. Majitel feny zašle poradci chovu svůj krycí list doporučeně nejpozději do 7 dnů po porodu feny. Krycí list se poradci chovu vrací i v případě nezabřeznutí feny, a to nejpozději do 75 dnů od krytí.

Platnost krycích listů je 1 rok od vystavení poradcem chovu. Při nezabřeznutí feny je další krycí list po zažádání zaslán zdarma.

kryti01.jpg

HLÁŠENÍ VRHU

Tyto formuláře dostanete po porodu feny a zaslání krycího listu feny:

2. Žádanka o čísla zápisu

Ve 3-4 týdnech věku štěňat chovatel vyplní obě žádanky abecedně (nejdříve psy, potom feny) a odešle na adresu Plemenné knihy ČMKU - adresa je uvedena na formuláři. Po přidělení čísel Plemenná kniha formulář zašle zpět chovateli.

Ve věku 7-8 týdnů se štěňata očkují a čipují. Na "Žádanku o čísla zápisu" a "Přihlášku k zápisu štěňat" chovatel vypíše čísla čipového kódu. Oba formuláře si chovatel nechá od čipujícího veterinárního lékaře potvrdit.

Všechna štěňata se v Klubu tibetské dogy ČR čipují. V době čipování musí být současně čipován celý vrh.

3. Přihláška k zápisu štěňat

Po uskutečněném čipování chovatel vyplní dvojmo formulář  "Přihláška k zápisu štěňat", přiloží potvrzenou žádanku o čísla zápisu, vždy jednu část čipového kódu od každého štěněte a odešle doporučeně na adresu poradce chovu KTD.

U některého typu čipů dostane chovatel pouze např. 3ks čipového kódu, jednu samolepku od každého čipu přiloží k přihlášce k zápisu štěňat a ostatní je třeba pečlivě uschovat a nelepit případně na přihlášku k zápisu. Kód můžete potřebovat při eventuální ztrátě PP do duplikátu apod.

U prvního vrhu v chov.stanici je nutno přiložit fotokopii mezinárodně chráněné chovatelské stanice! U prvního vrhu feny spolu s přihláškou vrhu odešlete i originál průkazu původu feny, pokud ještě není na ČMKU přeregistrována mezi chovné jedince.

Důležité upozornění:

Inseminace smí být použita výhradně u psů a fen, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem!!!

kryti02.jpg