Jdi na obsah Jdi na menu

Chovatelský a zápisní řád KTD ČR, z.s. + Podmínky chovnosti

Chovatelský a zápisní řád KTD ČR, z.s. a podmínky chovnosti dané řádem najdete v celém příspěvku.

Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s. je plně v souladu s platným chovatelským řádem FCI a zápisním řádem ČMKU a nabývá účinnosti dnem, kdy byl schválen členskou schůzí KTD ČR, z.s. , tj. 12. 9. 2020.

Chovatelský a zápisní řád KTD ČR, z.s. - ZDE

 

Klub tibetské dogy ČR, z.s. má chovatelským řádem dány tyto podmínky:

1) Osvědčená čistokrevnost.

2) Stáří minimálně 18 měsíců.

3) Absolvování výstavy vyššího typu v ČR (NV, MV, Speciální výstavy plemene TD nebo Klubové výstavy) ve věku   vyšším než 15 měsíců. Přitom zadaná známka nesmí být horší než velmi dobrá pro psy i feny. 

4) Povinné vyšetření na DKK(dysplazie kyčelního kloubu):

a) Vyhodnocený výsledek rentgenu ke zjištění DKK, který nesmí být horší než HD C/C  (2/2) včetně, a to pro obě pohlaví. Rentgen se provádí nejdříve po dosažení 18 měsíců věku a může být posouzen jen veterinárním lékařem, který má licenci k vyhodnocení DKK vydanou Komorou veterinárních lékařů ČR. Seznam veterinárních lékařů, kteří mají smlouvu s klubem, je uveřejněn na webu KTD ČR, z.s.

Krytí jedince s DKK HD C/C bez omezení.

b) V případě zahraničního krytí může být k reprodukci použit pouze jedinec, který musí mít vyšetření DKK splňující podmínky vyšetření jedince v ČR.

c) Dle nařízení FCI z roku 2006 je minimální věk pro vyhodnocení DKK u velkých a obřích plemen psů 18 měsíců.

d) Majitel psa/feny musí společně s RTG a vyhodnocením DKK doložit RTG a vyhodnocení DLK.

Hodnocení DLK však není podmínkou chovnosti a nemůže nijak ovlivnit zařazení psa/feny mezi chovné jedince. Má pouze informativní a monitorovací charakter.

5) Absolvování bonitace s hodnocením CHOVNÝ rozhodnutím bonitační komise. Bonitace se smí pes/fena zúčastnit nejdříve ve věku 15 měsíců. K uchovnění však může dojít až při dosažení věku 18 měsíců.

6) Bonitaci podléhají také importovaní psi a feny.

Bonitace se koná většinou 2x ročně. Pozvánka je otištěna ve zpravodaji KTD ČR, z.s. a zveřejněna na webových stránkách KTD ČR, z.s.

Posuzovateli DKK a DLK pro KTD ČR, z.s. jsou:

 • MVDr. Ekr Jaromír, Pražská 94, 500 04 Hradec Králové, tel.: 605 346 317
 • MVDr. Snášil Milan, CSc., Podveská 20, 624 00 Brno, tel.: 605 813 955  
 • MVDr. Musil Radek, Veterinární klinika MONÁDA, Štolmíř 129, 282 01 Český Brod, tel.: 777 511 607
 • MVDr. Šebek Jiří, Otavská 1453, 370 11 České Budějovice, tel.: 385 520 361
 • MVDr. Zatloukal Josef, PhD., Zbožská 1361, 288 02 Nymburk, tel.: 739 023 060
 • MVDr. Kučera Luděk, Sokolovská 48, 586 01 Jihlava, tel.: 724 340 220
 • MVDr. Duchek Lukáš, K Hájům 2671/8, 155 00 Praha 5 Stodůlky, tel.: 775 688 637
 • MVDr. Jahoda Jiří, Broučkova 5395, 760 01 Zlín, tel.: 602 716 839
 • MVDr. Decker Milan, Krchleby 44, 345 61 Staňkov (ulice Družstevní): tel.: 728 665 140
 • MVDr. Čáp Michal, Poděbradská 1079/63a, 198 00 Praha 9, tel.: 730 173 769
 • MVDr. Tomáš Weidenhöfer, Jemelkova 42, 625 00 Brno, tel.: 724 850 984
 • MVDr. Vilma Hypská, Medkova 1723/6, 500 02 Hradec Králové, tel.: 777 553 220
 • MVDr. Jan Nytra, Ukrajinská 1536, 708 00 Ostrava Poruba, tel.: 596 965 648

Pořadí splnění podmínek chovnosti není stanoveno, pes/fena se stane chovným po splnění všech podmínek chovnosti.  

Psi jsou chovní bez určení horní věkové hranice, feny jsou chovné do 8 let věku.

NEPOVINNÁ VYŠETŘENÍ

1. Vyšetření očí na DĚDIČNÉ OČNÍ VADY (DOV)

Specialisté s akreditací posuzovatelů DOV Komory veterinárních lékařů ČR:

 • MVDr. Jiří Beránek Ph.D., Husova 1747, 530 03 Pardubice, tel.: 737 059 977
 • MVDr. Petr Gbelec, Chmelová 3316/6b, 106 00 Praha 10-Záběhlice, tel.: 604 242 789
 • MVDr. Pavel Hron, nám. Dr. Václava Holého 1049/8, 180 00 Praha 8, tel.: 284 821 784
 • MVDr. Barbara Lenská, 28. října 1226, 273 09 Kladno 7-Švermov, tel.: 777 762 679
 • MVDr. Lucie Míková, Otavská 1453, 370 11 České Budějovice, tel.: 385 520 561
 • MVDr. Petr Staňa, Budečská 1938/7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 120 482
 • MVDr. Zdeňka Barnasíková, Budečská 1938/7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 120 482
 • MVDr. Tereza Štěpánek Zavadilová,  Na Šejdru 45, 140 00 Praha 4-Libuš, tel.: 244 470 704
 • MVDr. Pavla Trnková, Langrova 1, 627 00 Brno-Slatina, tel.: 604 824 924
 • MVDr. Melanie Mošťková, Nivnická 1199, 687 61 Vlčnov, tel.: 737 008 600

2. Stanovení profilu DNA a parentity

GENOMIA s.r.o., Republikánská 6, 312 00 Plzeň, tel.: 373 749 999

Současně s bonitací probíhá i svod mladých, který je nepovinný.

POPLATKY

Poplatky pro chovatele - nečleny KTD ČR, z.s. - jsou určeny ceníkem, který je dodatkem smlouvy mezi chovatelem - nečlenem KTD ČR, z.s a KTD ČR, z.s..

Členové KTD ČR, z.s. mají z těchto poplatků členskou slevu.

 

Poslední fotografie

Kontakt

Klub tibetské dogy ČR, z. s.

Pískova Lhota 235
290 01 Poděbrady

ktd@email.cz