Jdi na obsah Jdi na menu

Novela zákona na ochranu zvířat a evidenční list vrhu štěňat psa a převodní list štěněte

Dne 4. prosince 2020 byla vyhlášena novela zákona na ochranu zvířat, která přinesla také změny v oblasti právní úpravy chovu psů a koček. Součástí této právní úpravy je nově zavedený evidenční list vrhu štěňat psa a převodní list štěněte.

Uvedená právní úprava nabývá účinnosti dnem 1. února 2021 a vztahuje se na chovatele štěňat psa narozených po datu 1. února 2021, pro které je od tohoto data POVINNÁ. Na chovatele štěňat psa, která se narodila před datem 1. února 2021, se právní úprava zpětně nevztahuje.

 

Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou při prodeji nebo darování štěněte ve věku do 6 měsíců povinni:

  1. vést evidenci o prodaných a darovaných štěňatech a uchovávat ji po dobu 3 let,
  2. poskytnout novému chovateli informace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis následné péče o ně a
  3. vydat při převodu každého štěněte novému chovateli kopii evidenčního listu vrhu štěňat s uvedením konkrétního převáděného štěněte nebo jiný dokument (převodní list štěněte, smlouvu, které však musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v bodě A, odst. d

A. EVIDENČNÍ LIST VRHU ŠTĚŇAT – povinnost chovatele

a) Vyplnit ke každému vrhu nejpozději do 7 dnů od narození štěňat evidenční list vrhu štěňat.

b) Do 7 dnů od označení štěněte čipem do evidenčního listu vrhu štěňat vyplnit čísla čipů jednotlivých štěňat.

c) Evidenční list vrhu štěňat uchovávat nejméně po dobu 3 let ode dne jejich narození.

d) Evidenční list vrhu štěňat musí obsahovat tyto náležitosti:

  • identifikační údaje chovatele,
  • místo jejich chovu,
  • informace o jejich matce, zejména plemeno, jméno, datum narození, číslo čipu nebo tetování,
  • informace o štěňatech, zejména datum narození a jejich počet, počet štěňat uhynulých po 7 dnech od narození, u každého štěněte číslo čipu, jméno štěněte a jeho pohlaví,
  • informace o očkování a odčervení štěňat, případně o jiném veterinárním ošetření, která byla provedena do doby převodu štěňat, nejdéle do 6 měsíců jejich věku.

Evidenční list vrhu štěňat psa se neposílá orgánům státní správy na vědomí ani se jim narození štěňat neoznamuje.

Formulář EVIDENČNÍHO LISTU VRHU ŠTĚŇAT je závazný a nelze jej jakkoli upravovat, měnit!

Formulář EVIDENČNÍHO LISTU VRHU ŠTĚŇAT ZDEEvidenční list vrhu štěňat

B. PŘEVODNÍ LIST ŠTĚNĚTE – jeho forma je dobrovolná a je na chovateli, jakou si zvolí.

Předá buď:

a) kopii evidenčního listu vrhu štěňat psa s uvedením konkrétního převáděného štěněte nebo,

b) převodní list štěněte nebo,

c) kupní smlouvu.

V případě, že si chovatel zvolí formu převodního listu štěněte nebo kupní smlouvu, musí tyto obsahovat všechny náležitosti uvedené v bodě A, odst. d.

Návrh formuláře PŘEVODNÍHU LISTU ŠTĚNĚTE ZDEPřevodní list štěněte

 

Poslední fotografie

Kontakt

Klub tibetské dogy ČR, z. s.

Pískova Lhota 235
290 01 Poděbrady

ktd@email.cz