Jdi na obsah Jdi na menu

Novela zákona na ochranu zvířat a evidenční list vrhu štěňat psa a převodní list štěněte

 

Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou při prodeji nebo darování štěněte ve věku do 6 měsíců povinni:

  1. vést evidenci o prodaných a darovaných štěňatech a uchovávat ji po dobu 3 let,
  2. poskytnout novému chovateli informace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis následné péče o ně a
  3. vydat při převodu každého štěněte novému chovateli kopii evidenčního listu vrhu štěňat s uvedením konkrétního převáděného štěněte nebo jiný dokument (převodní list štěněte, smlouvu, které však musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v bodě A, odst. d

A. EVIDENČNÍ LIST VRHU ŠTĚŇAT – povinnost chovatele

a) Vyplnit ke každému vrhu nejpozději do 7 dnů od narození štěňat evidenční list vrhu štěňat.

b) Do 7 dnů od označení štěněte čipem do evidenčního listu vrhu štěňat vyplnit čísla čipů jednotlivých štěňat.

c) Evidenční list vrhu štěňat uchovávat nejméně po dobu 3 let ode dne jejich narození.

d) Evidenční list vrhu štěňat musí obsahovat tyto náležitosti:

  • identifikační údaje chovatele,
  • místo jejich chovu,
  • informace o jejich matce, zejména plemeno, jméno, datum narození, číslo čipu nebo tetování,
  • informace o štěňatech, zejména datum narození a jejich počet, počet štěňat uhynulých po 7 dnech od narození, u každého štěněte číslo čipu, jméno štěněte a jeho pohlaví,
  • informace o očkování a odčervení štěňat, případně o jiném veterinárním ošetření, která byla provedena do doby převodu štěňat, nejdéle do 6 měsíců jejich věku.

Evidenční list vrhu štěňat psa se neposílá orgánům státní správy na vědomí ani se jim narození štěňat neoznamuje.

Formulář EVIDENČNÍHO LISTU VRHU ŠTĚŇAT je závazný a nelze jej jakkoli upravovat, měnit!

Formulář EVIDENČNÍHO LISTU VRHU ŠTĚŇAT ZDEEvidenční list vrhu štěňat

B. PŘEVODNÍ LIST ŠTĚNĚTE – jeho forma je dobrovolná a je na chovateli, jakou si zvolí.

Předá buď:

a) kopii evidenčního listu vrhu štěňat psa s uvedením konkrétního převáděného štěněte nebo,

b) převodní list štěněte nebo,

c) kupní smlouvu.

V případě, že si chovatel zvolí formu převodního listu štěněte nebo kupní smlouvu, musí tyto obsahovat všechny náležitosti uvedené v bodě A, odst. d.

Návrh formuláře PŘEVODNÍHU LISTU ŠTĚNĚTE ZDEPřevodní list štěněte