Jdi na obsah Jdi na menu

Chovatelský a zápisní řád KTD ČR, z.s. + Podmínky chovnosti

Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s. je plně v souladu s platným chovatelským řádem FCI a zápisním řádem ČMKU a nabývá účinnosti dnem, kdy byl schválen členskou schůzí KTD ČR, z.s. (tj. 9.9.2018)

Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s. ZDE

 

KTD ČR má chovatelským řádem dány tyto podmínky:

1) čistokrevnost osvědčená

2) stáří minimálně 18 měsíců

3) Absolvování výstavy vyššího typu v ČR (NV, MV, Speciální výstavy plemene TD nebo Klubové výstavy) ve věku vyšším než 15 měsíců. Přitom zadaná známka nesmí být horší než velmi dobrá pro feny i pro psy. 

4) a) Vyhodnocený výsledek rentgenu ke zjištění DKK, který nesmí být horší než 2/2 (HD C), a to pro obě pohlaví. Rentgen se provádí nejdříve po dosažení 18.měsíců věku a může být posouzen jen veterinárním lékařem, který má licenci k vyhodnocení DKK. Seznam veterinárních lékařů, kteří mají smlouvu s klubem, je uveřejněn na webu KTD ČR, z.s.

Povinné vyšetření RTG DKK do stupně C/C s omezením pro chovné jedince s:

HD C/C, HD C/B, HD C/A, HD B/C, HD A/C

Uvedené varianty vyšetření RTG DKK je možné krýt pouze jedincem s HD A/A.

b) V případě zahraničního krytí může být k reprodukci použit pouze jedinec, který musí mít vyšetření DKK splňující podmínky vyšetření jedince v ČR.

c) Dle nařízení FCI z roku 2006 je minimální věk pro vyhodnocení DKK u velkých a obřích plemen psů 18 měsíců.

d) Majitel psa/feny musí společně s RTG a vyhodnocením DKK doložit RTG a vyhodnocení DLK. Hodnocení DLK však není podmínkou chovnosti a nemůže nijak ovlivnit zařazení psa/feny mezi chovné jedince. Má pouze informativní a monitorovací charakter.

Pozn. Všechna vyšetření uskutečněná do 8.9.2018 včetně se řídí dle Chovatelského a zápisního řádu KTD ČR, z.s. platného do 8.9.2018.

5) Absolvování bonitace s hodnocením chovný rozhodnutím bonitační komise. Bonitace se smí pes (fena) zúčastnit nejdříve ve věku 15 měsíců. K uchovnění však může dojít až při dosažení věku 18 měsíců. Bonitace se koná většinou 2x ročně. Pozvánka bude otištěna ve zpravodaji KTD ČR a vyvěšena na webu KTD ČR.

6) Bonitaci podléhají i importovaní psi a feny.

Posuzovateli pro KTD ČR jsou:

 • MVDr. Ekr Jaromír, Pražská 94, 500 04 Hradec Králové
 • MVDr. Snášil Milan, CSc., Podveská 20, 624 00 Brno 
 • MVDr. Musil Radek, Veterinární klinika MONÁDA, Štolmíř 129, 282 01 Český Brod, tel. 777511607
 • MVDr. Šebek Jiří, Otavská 1453, 370 11 České Budějovice
 • MVDr. Zatloukal Josef, PhD., Zbožská 1361, 288 02 Nymburk
 • MVDr. Kučera Luděk, Sokolovská 48, 586 01 Jihlava
 • MVDr. Duchek Lukáš, K Hájům 2671/8, 155 00 Praha 5 Stodůlky
 • MVDr. Jahoda Jiří, Broučkova 5395, 760 01 Zlín
 • MVDr. Decker Milan, Krchleby 44, 345 61 Staňkov (ulice Družstevní)
 • MVDr. Čáp Michal, Poděbradská 1079/63a, 198 00 Praha 9
 • MVDr. Tomáš Weidenhöfer, Jemelkova 42, 625 00 Brno, tel. 724850984
 • MVDr. Vilma Hypská, Medkova 1723/6, 500 02 Hradec Králové, tel. 777553220
 • MVDr. Jan Nytra, Ukrajinská 1536, 708 00 Ostrava Poruba, tel. 596965648

Pořadí splnění podmínek chovnosti není stanoveno, pes (fena) se stane chovným po splnění všech podmínek chovnosti, min. věk pro uchovnění je 18 měsíců, psi jsou chovní bez určení horní věkové hranice, feny jsou chovné do 8 let věku.

Současně s bonitací probíhá i svod mladých, který je nepovinný.

Poplatky pro chovatele - nečleny KTD jsou určeny ceníkem, který je dodatkem smlouvy mezi chovatelem - nečlenem a KTD ČR. Členové KTD ČR pak mají z těchto poplatků členskou slevu.