Jdi na obsah Jdi na menu

14.9.2019 Speciální výstava Choťovice

Výstava se zadáváním titulů: CAJC, CAC, res.CAC, Vítěz speciální výstavy, BOJ, BOV, BOS, BOB

Rozhodčí: Petr Řehánek /CZ/

Místo konání: hřiště v Choťovicích u Žehuně, hotel Na Farmě - www.hotelnafarme.cz - adresa Choťovice 134, 289 05 Žehuň

Program:

7:30 - 9:00 přejímka psů
9:15 zahájení speciální výstavy KTD ČR, z.s.
po skončení výstavy bonitace a svod mladých

Uzávěrky:

1.termín - 26.8.2019

2.termín - 3.9.2019

Přihlášky:

Přihlášky na klubovou výstavu zasílejte prostřednictvím:

e-mailu na adresu - tm-altancorgo@seznam.cz

nebo poštou na adresu - Lenka Schneiderová, Hlaváčova 788, 290 01 Poděbrady

Přihláška ke stažení ZDE
Propozice ke stažení ZDE

K přihlášce na výstavu přikládejte kopii rodokmenu přihlašovaného psa a potvrzení o úhradě výstavního poplatku!!! Přihlášky budou potvrzovány vstupním listem, který obdržíte nejpozději týden před výstavou.

Výstavní poplatky zasílejte na číslo účtu KTD ČR z.s.: 43-5724620267/0100 (do poznámky pro příjemce uvádějte jméno a příjmení majitele psa)

Výstavní poplatky:

  ČLEN KTD ČR NEČLEN KTD ČR
1.uzávěrka 26.8.2019

první pes vč.katalogu: 600,-Kč 

další pes: 550,-Kč

štěně, dorost, veterán: 350,-Kč

soutěže: 200,-Kč

první pes vč.katalogu: 700,-Kč 

další pes: 650,-Kč

štěně, dorost, veterán: 450,-Kč

soutěže: 250,-Kč

2.uzávěrka 3.9.2019

první pes vč.katalogu: 700,-Kč 

další pes: 650,-Kč

štěně, dorost, veterán: 450,-Kč

soutěže: 250,-Kč

první pes vč.katalogu: 800,-Kč 

další pes: 750,-Kč

štěně, dorost, veterán: 550,-Kč

soutěže: 300,-Kč

Veterinární podmínky:

- všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva

- psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině

- psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003

- po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob

Pokyny k vyplňování přihlášek:

Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že údaje o majiteli/ majitelích jsou je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes splňuje podmínky dané pro třídu šampionů, bude zařazen do třídy otevřené. Fotokopie nevracíme. K přihlášce musí být doložen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata. Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení! Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů není možné. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU a propozic. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy.

Těšíme se na vás!!!