Jdi na obsah Jdi na menu

12.9.2020 Klubová výstava Loučeň

Výstava se zadáváním titulů: CAJC, CAC, res.CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB

Rozhodčí: Otakar Vondrouš /CZ/

Místo konání: kulturní dům Loučeň - adresa Nymburská 435, 289 37 Loučeň (www.kulturni-dum-loucen.webnode.cz)

Uzávěrky:

1.termín - 21.8.2020, 2.termín - 30.8.2020

Výstava se zadáváním titulů: CAJC, CAC, res.CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB

Rozhodčí: Otakar Vondrouš /CZ/

Místo konání: kulturní dům Loučeň - adresa Nymburská 435, 289 37 Loučeň (www.kulturni-dum-loucen.webnode.cz)

Program:

7:30 - 9:00 přejímka psů
9:15 zahájení klubové výstavy KTD ČR, z.s.
po skončení výstavy bonitace a svod mladých
po skončení bonitace a svodu mladých členská schůze KTD ČR, z.s.

 Uzávěrky:

1.termín 21.8.2020
2.termín 30.8.2020

Přihlášky:

Přihlášky na klubovou výstavu zasílejte prostřednictvím e-mailu na adresu - tm-altancorgo@seznam.cz, nebo poštou na adresu Lenka Schneiderová, Hlaváčova 788, 290 01 Poděbrady

Přihláška

ke stažení ZDE

Propozice

ke stažení ZDE

K přihlášce na výstavu přikládejte kopii rodokmenu přihlašovaného psa a potvrzení o úhradě výstavního poplatku!!! Přihlášky budou potvrzovány vstupním listem, který obdržíte nejpozději týden před výstavou.

Výstavní poplatky zasílejte na číslo účtu KTD ČR z.s.: 43-5724620267/0100 (do poznámky pro příjemce uvádějte jméno a příjmení majitele psa)

Výstavní poplatky:

  ČLEN KTD ČR NEČLEN KTD ČR
1.uzávěrka 21.8.2020

první pes vč.katalogu: 600,-Kč 

další pes: 550,-Kč

štěně, dorost, veterán: 450,-Kč

soutěže: 250,-Kč

první pes vč.katalogu: 700,-Kč 

další pes: 650,-Kč

štěně, dorost, veterán: 550,-Kč

soutěže: 350,-Kč

2.uzávěrka 30.8.2020

první pes vč.katalogu: 700,-Kč 

další pes: 650,-Kč

štěně, dorost, veterán: 550,-Kč

soutěže: 350,-Kč

první pes vč.katalogu: 800,-Kč 

další pes: 750,-Kč

štěně, dorost, veterán: 650,-Kč

soutěže: 450,-Kč

Veterinární podmínky:

- všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva

- psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině

- psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003

- po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob

Pokyny k vyplňování přihlášek:

Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že údaje o majiteli/ majitelích jsou je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes splňuje podmínky dané pro třídu šampionů, bude zařazen do třídy otevřené. Fotokopie nevracíme. K přihlášce musí být doložen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata. Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení! Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů není možné. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU a propozic. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy.

 

Poslední fotografie

Kontakt

Klub tibetské dogy ČR, z. s.

Pískova Lhota 235
290 01 Poděbrady

ktd@email.cz